Champion – Mydoprint starter za Razvijač 2 x 1L

Mydoprint starter za Razvijač 2 x 1L

Opis Proizvoda

Mydoprint starter za Razvijač 2 X 1L

  • univerzalni starter za pokretanje svih Champion RA4 razvijača

šifra artikla: 140411

Rukovanje

  • koncentrati – najpovoljnija temperatura za čuvanje hemikalija je od 13ºC-18ºC
  • rastvori u radnom tanku i regeneratori – hemikalije u radnom tanku ne bi trebalo da miruju duže 7 dana jer će aktivnost biti redukovana usled oksidacije. Regeneraciju treba pripremati u količinama potrebnim za 7 dana potrošnje.
    Regenaratore treba čuvati u poklopljenim kanticama kako bi se maksimalno umanjila oksidacija i isparenje.
  • bezbedno korišćenje hemikalija – sve hemikalije treba čuvati na mestima koja nisu dostupna deci. Više informacija o bezbednom korišćenju hemikalija možete naći u MSDS dokumentaciji kao i na oznakama na pakovanju. Zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za oči/lice treba nositi prilikom rada sa hemikalijama. 

     Pozovite nas da zajedno odaberemo hemikalije koje najbolje odgovaraju Vašem poslu. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×