Champion NatureCare SNR Blajfiks Regenerator 4 x 10L

NatureCare SNR Blajfiks Regenerator 4 x 10L

Opis Proizvoda

NatureCare SNR Blajfiks Regenerator 4 x 10L

 • lak za upotrebu – jedna komponenta
 • namenjen radu u laboratorijama sa srednjim i većim obimom posla
 • varijabilan stepen regeneracije – 54ml/m² ili 108ml/m²
 • čist i stabilan proces 
 • obezbeđuje lako održavanje redovne higijene procesora
 • jednostavan prelazak samo preko regeneracije

šifra proizvoda: 140561

Recepture

 regeneracija 

561 regeneracija 54 561 regeneracija 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 radni tank iz regeneracije 

561 radni tank 54 561 radni tank 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 radni tank iz koncentrata 

561 radni tank iz koncentrata

 

 

 

 


 PDF datoteke 

Priprema regeneracionog tanka RA4 Blajfiks 140561 54ml
Priprema regeneracionog tanka RA4 Blajfiks 140561 108ml
Priprema radnog tanka iz regeneratora RA4 Blajfiks 140561 54ml
Priprema radnog tanka iz regeneratora RA4 Blajfiks 140561 108 ml
Priprema radnog tanka iz koncentrata RA4 Blajfiks 140561

Specifikacije

 specifikacija procesa 
*preporučena polazna tačka
 vreme (sek.)  temperatura  regeneracija pripremanje
regeneracije (1L)
74 ± 30 38.0 ± 3.0°C 54 ± ml/m²* 1) 600ml voda
2) 400ml koncentrat
74 ± 30 38.0 ± 3.0°C 108 ml/m²* 1) 800ml voda
2) 200ml koncentrat

 

 specifikacija hemikalije 
radni tank tank za regeneraciju
pH               7.30 ± 0.10 5.88 ± 0.10
Sp Gr 1.097 ± 0.010 1.124 ± 0.010

Rukovanje

 • koncentrati – najpovoljnija temperatura za čuvanje hemikalija je od 13ºC-18ºC
 • rastvori u radnom tanku i regeneratori – hemikalije u radnom tanku ne bi trebalo da miruju duže 7 dana jer će aktivnost biti redukovana usled oksidacije. Regeneraciju treba pripremati u količinama potrebnim za 7 dana potrošnje.
  Regenaratore treba čuvati u poklopljenim kanticama kako bi se maksimalno umanjila oksidacija i isparenje.
 • bezbedno korišćenje hemikalija – sve hemikalije treba čuvati na mestima koja nisu dostupna deci. Više informacija o bezbednom korišćenju hemikalija možete naći u MSDS dokumentaciji kao i na oznakama na pakovanju. Zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za oči/lice treba nositi prilikom rada sa hemikalijama. 

     Pozovite nas da zajedno odaberemo hemikalije koje najbolje odgovaraju Vašem poslu. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×