Champion Primaprint SP LORR Razvijač 6 x 10 L

Primaprint SP LORR Razvijač 6 x 10L

Opis Proizvoda

Primaprint SP LORR Razvijač 6 x 10 L

 • lak za upotrebu – jedna komponenta
 • direktna zamena za *Kodak Ektacolor PRIME LORR® razvijač
 • regeneracija 80 ml/m² pri 38 °C
 • čist i stabilan proces 
 • obezbeđuje lako održavanje redovne higijene procesora
 • stabilan u radu sa tvrdim vodama
 • FRESH AIR INCLUDED – bez neprijatnih mirisa
 • jednostavan prelazak samo preko regeneracije

šifra proizvoda: 140194

Detaljnije...

 • jednokomponentan, homogen, čist razvijač je lak za upotrebu – samo dodati vodu. Bez dodatnih komponenti smanjuju se šanse da dođe do greške prilikom mešanja, a pripremanje rastvora je brže. 
 • regeneracija od 80ml/m² pri 38°C direktno odgovara uslovima rada Kodak Ektacolor PRIME LORR razvijača*, nisu potrebna nikakva podešavanja za prelazak na Champion Primaprint LORR razvijač
 • specijalni helati zadržavaju razvijač u rastvoru čak i prilikom mešanja sa tvrdim vodama – nema prljavštine u tankovima koju je teško očistiti
 • čista formula značajno umanjuje pojavljivanje 3 vrste nečistoća:
      1. oksidisan razvijač na prevodnicama

       2. katran-slične nečistoće na valjcima i rekovima
       3. cement-slične kalcifikovane soli, uzrokovane tvrdoćom lokalne vode i komponenata papira, koje padaju na dno tanka 

Recepture

 regeneracija 

194 regeneracija

 

 

 

 

 radni tank iz regeneracije 

194 radni tank iz regeneratora

 

 

 

 

 radni tank iz koncentrata 

Priprema radnog tanka iz koncentrata RA4 Razvijac 14094

 

 

 

 


 PDF datoteke 

Priprema regeneracionog tanka sa regeneracijom RA4 Razvijač 140194
Priprema radnog tanka iz regeneratora RA4 Razvijač 140194
Priprema radnog tanka iz koncentrata RA4 Razvijač 140194

Specifikacije

 specifikacija procesa 
*preporučena polazna tačka
 vreme (sek.)  temperatura  regeneracija
Primaprint SP LORR razvijač regenerator 46 ± 2 38.0 ± 0.3 °C 80 ± ml/m²*
Aplikacije sa kraćim vremenom razvijanja 27 – 33 39.0 ± 1°C 90 ml/m²*
KIS procesori 20 / 27 ± 1 40.0 ± 0.3°C 162 ml/m²*

 

 specifikacija hemikalije 
radni tank  tank za regeneraciju
pH                                                                                                   10.45 ± 0.05 12.30 ± 0.10
Sp Gr 1.019 ± 0.005 1.020 ± 0.003

Rukovanje

 • koncentrati – najpovoljnija temperatura za čuvanje hemikalija je od 13ºC-18ºC
 • rastvori u radnom tanku i regeneratori – hemikalije u radnom tanku ne bi trebalo da miruju duže 7 dana jer će aktivnost biti redukovana usled oksidacije. Regeneraciju treba pripremati u količinama potrebnim za 7 dana potrošnje.
  Regenaratore treba čuvati u poklopljenim kanticama kako bi se maksimalno umanjila oksidacija i isparenje.
 • bezbedno korišćenje hemikalija – sve hemikalije treba čuvati na mestima koja nisu dostupna deci. Više informacija o bezbednom korišćenju hemikalija možete naći u MSDS dokumentaciji kao i na oznakama na pakovanju. Zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za oči/lice treba nositi prilikom rada sa hemikalijama. 

     Pozovite nas da zajedno odaberemo hemikalije koje najbolje odgovaraju Vašem poslu. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×