Champion – Novotech Grafički Razvijač 2 x 5L

Novotech Grafički Razvijač 2 x 5L

Kategorije: ,

Opis Proizvoda

Novotech Grafički Razvijač 2 x 5L

 • idealan za image-setting filmove kao i za ostale filmove 4-te i 5-te generacije
 • odgovara obradi Rapid Access 2-ge generacije filmova, screen, daylight i typesetting materijalima
 • izuzetno stabilan, obezbeđuje dug radni period
 • veoma čist 
 • širok raspon u vremenu razvijanja i stepenu regeneracije

šifra proizvoda: 160101

Specifikacija procesa

 mašinska obrada materijala 4-te i 5-te generacije 
*preporučena polazna tačka
Odnos  vreme temperatura regeneracija
1 + 2 30 ± 15 35.0 ± 3 °C 300-400 ml/m²*

 

 specifikacija se odnosi samo na mašinsku obradu Rapid Access materijala 2-ge generacije 
*preporučena polazna tačka
Materijal Odnos  vreme temperatura regeneracija
film i papir 1 + 3 30 ± 15 35.0 ± 3 °C 300-400 ml/m²*

tehnički list

Rukovanje

 • koncentrati – najpovoljnija temperatura za čuvanje hemikalija je od 13ºC-18ºC
 • rastvori u radnom tanku i regeneratori – hemikalije u radnom tanku ne bi trebalo da miruju duže 7 dana jer će aktivnost biti redukovana usled oksidacije. Regeneraciju treba pripremati u količinama potrebnim za 7 dana potrošnje.
  Regenaratore treba čuvati u poklopljenim kanticama kako bi se maksimalno umanjila oksidacija i isparenje.
 • bezbedno korišćenje hemikalija – sve hemikalije treba čuvati na mestima koja nisu dostupna deci. Više informacija o bezbednom korišćenju hemikalija možete naći u MSDS dokumentaciji kao i na oznakama na pakovanju. Zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za oči/lice treba nositi prilikom rada sa hemikalijama. 

     Pozovite nas da zajedno odaberemo hemikalije koje najbolje odgovaraju Vašem poslu. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×