Champion Mydoneg Stabilizator/Prenje 2 x 10 x 10L

Mydoneg Stabilizator/Pranje 10 x 10L

Opis Proizvoda

Mydoneg Stabilizator/Pranje 10 x 10L

šifra proizvoda: 140619

Recepture

 

 regeneracija i radni tank se pripremaju na isti način 

140619 sve

 

 

 

 

 

 PDF datoteke 

Priprema regeneracionog tanka C41 Stabilizator 140619

Rukovanje

  • koncentrati – najpovoljnija temperatura za čuvanje hemikalija je od 13ºC-18ºC
  • rastvori u radnom tanku i regeneratori – hemikalije u radnom tanku ne bi trebalo da miruju duže 7 dana jer će aktivnost biti redukovana usled oksidacije. Regeneraciju treba pripremati u količinama potrebnim za 7 dana potrošnje.
    Regenaratore treba čuvati u poklopljenim kanticama kako bi se maksimalno umanjila oksidacija i isparenje.
  • bezbedno korišćenje hemikalija – sve hemikalije treba čuvati na mestima koja nisu dostupna deci. Više informacija o bezbednom korišćenju hemikalija možete naći u MSDS dokumentaciji kao i na oznakama na pakovanju. Zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za oči/lice treba nositi prilikom rada sa hemikalijama. 

     Pozovite nas da zajedno odaberemo hemikalije koje najbolje odgovaraju Vašem poslu. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×