Primaprint SP LORR Razvijač 6 x 10L

Opis Proizvoda

Primaprint SP LORR Razvijač 6 x 10 L

 • lak za upotrebu – jedna komponenta
 • direktna zamena za *Kodak Ektacolor PRIME LORR® razvijač
 • regeneracija 80 ml/m² pri 38 °C
 • čist i stabilan proces 
 • obezbeđuje lako održavanje redovne higijene procesora
 • stabilan u radu sa tvrdim vodama
 • FRESH AIR INCLUDED – bez neprijatnih mirisa
 • jednostavan prelazak samo preko regeneracije

šifra proizvoda: 140150

Detaljnije...

 • jednokomponentan, homogen, čist razvijač je lak za upotrebu – samo dodati vodu. Bez dodatnih komponenti smanjuju se šanse da dođe do greške prilikom mešanja, a pripremanje rastvora je brže. 
 • regeneracija od 80ml/m² pri 38°C direktno odgovara uslovima rada Kodak Ektacolor PRIME LORR razvijača*, nisu potrebna nikakva podešavanja za prelazak na Champion Primaprint LORR razvijač
 • specijalni helati zadržavaju razvijač u rastvoru čak i prilikom mešanja sa tvrdim vodama – nema prljavštine u tankovima koju je teško očistiti
 • čista formula značajno umanjuje pojavljivanje 3 vrste nečistoća:
      1. oksidisan razvijač na prevodnicama

       2. katran-slične nečistoće na valjcima i rekovima
       3. cement-slične kalcifikovane soli, uzrokovane tvrdoćom lokalne vode i komponenata papira, koje padaju na dno tanka 

Recepture

 regeneracija 

 

 

 

 

 radni tank iz koncentrata 

 

 

 

 


Specifikacije

 specifikacija procesa 
*preporučena polazna tačka
 vreme (sek.)  temperatura  regeneracija
Primaprint SP LORR razvijač regenerator 46 ± 2 38.0 ± 0.3 °C 80 ± ml/m²*
Aplikacije sa kraćim vremenom razvijanja 27 – 33 39.0 ± 1°C 90 ml/m²*
KIS procesori 20 / 27 ± 1 40.0 ± 0.3°C 162 ml/m²*

 

 specifikacija hemikalije 
radni tank  tank za regeneraciju
pH                                                                                                   10.45 ± 0.05 12.30 ± 0.10
Sp Gr 1.019 ± 0.005 1.020 ± 0.003

Rukovanje

 • koncentrati – najpovoljnija temperatura za čuvanje hemikalija je od 13ºC-18ºC
 • rastvori u radnom tanku i regeneratori – hemikalije u radnom tanku ne bi trebalo da miruju duže 7 dana jer će aktivnost biti redukovana usled oksidacije. Regeneraciju treba pripremati u količinama potrebnim za 7 dana potrošnje.
  Regenaratore treba čuvati u poklopljenim kanticama kako bi se maksimalno umanjila oksidacija i isparenje.
 • bezbedno korišćenje hemikalija – sve hemikalije treba čuvati na mestima koja nisu dostupna deci. Više informacija o bezbednom korišćenju hemikalija možete naći u MSDS dokumentaciji kao i na oznakama na pakovanju. Zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za oči/lice treba nositi prilikom rada sa hemikalijama. 

     Pozovite nas da zajedno odaberemo hemikalije koje najbolje odgovaraju Vašem poslu. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×