Champion – Primaprint SP VR Razvijač Regenerator 2x65L

Primaprint SP VR Razvijač Regenerator 2 x 65L

Opis Proizvoda

Primaprint SP VR Razvijač Regenerator 2 x 65L

 • lak za upotrebu – jedna komponenta
 • posebno pogodan za laboratorije sa malom količinom posla
 • varijabilan stepen regeneracije
 • čist i stabilan proces 
 • obezbeđuje lako održavanje redovne higijene procesora
 • stabilan u radu sa tvrdim vodama
 • jednostavan prelazak samo preko regeneracije

šifra proizvoda: 140165

Detaljnije...

 • jednokomponentan, homogen, čist razvijač je lak za upotrebu – samo dodati vodu. Bez dodatnih komponenti smanjuju se šanse da dođe do greške prilikom mešanja, a pripremanje rastvora je brže. 
 • regeneracija od 108ml/m² pri 38°C ili 160 ml/m² pri 35ºC
 • varijabilna regeneracija obezbeđuje stabilan rad u velikom broju procesora pri različitim temperaturama
 • specijalni helati zadržavaju razvijač u rastvoru čak i prilikom mešanja sa tvrdim vodama – nema prljavštine u tankovima koju je teško očistiti
 • čista formula značajno umanjuje pojavljivanje 3 vrste nečistoća:
      1. oksidisan razvijač na prevodnicama

       2. katran-slične nečistoće na valjcima i rekovima
       3. cement-slične kalcifikovane soli, uzrokovane tvrdoćom lokalne vode i komponenata papira, koje padaju na dno tanka 

Recepture

 regeneracija 

165 regeneracija

 

 

 

 

 radni tank iz regeneracije 

165 radni tank iz regeneracije

 

 

 

 

 

 

 

 

 radni tank iz koncentrata 

165 radni tank iz koncentrata

 

 

 

 

 

 

 

 


 PDF datoteke 

Priprema regeneracionog tanka sa regeneracijom RA4 Razvijač 140165
Priprema radnog tanka iz regeneratora RA4 Razvijač 140165
Priprema radnog tanka iz koncentrata RA4 Razvijač 140165

Specifikacije

 specifikacija procesa 
*preporučena polazna tačka
 vreme temperatura regeneracija
46 ± 2 35.0 ± 0.3 °C 160 ± ml/m²*
46 ± 2 38.0 ± 0.3 °C 108 ± ml/m²*

 

 specifikacija hemikalije 
            radni tank             tank za regeneraciju
pH                     35°C
10.1 ± 0.10
38°C
10.1 ± 0.10
35°C
12. 30 ± 0.10
38°C
12. 30 ± 0.10
Sp Gr 35°C
1.02 ± 0.010
38°C
1.02 ± 0.010
35°C
1.013 ± 0.010
38°C
1.013 ± 0.010

Rukovanje

 • koncentrati – najpovoljnija temperatura za čuvanje hemikalija je od 13ºC-18ºC
 • rastvori u radnom tanku i regeneratori – hemikalije u radnom tanku ne bi trebalo da miruju duže 7 dana jer će aktivnost biti redukovana usled oksidacije. Regeneraciju treba pripremati u količinama potrebnim za 7 dana potrošnje.
  Regenaratore treba čuvati u poklopljenim kanticama kako bi se maksimalno umanjila oksidacija i isparenje.
 • bezbedno korišćenje hemikalija – sve hemikalije treba čuvati na mestima koja nisu dostupna deci. Više informacija o bezbednom korišćenju hemikalija možete naći u MSDS dokumentaciji kao i na oznakama na pakovanju. Zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za oči/lice treba nositi prilikom rada sa hemikalijama. 

     Pozovite nas da zajedno odaberemo hemikalije koje najbolje odgovaraju Vašem poslu. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×