Champion Kertriž za Frontier* mašine

Kertridž za *Fuji Frontier® laboratorije

Opis Proizvoda

FRC NatureCare Kertridž za *Fuji Frontier® laboratorije

  • univerzalni kertridž – jedan kertridž za oba procesa (48 i 49)
  • 100% kompatibilan sa drugim proizvođačima
  • direktena zamena – nisu potrebna dodatna podešavanja za prelazak na Champion kertridž za *Fuji Frontier®
  • izuzetno čista i stabilna hemikalija
  • odličan balans cene i kvaliteta

šifra proizvoda: 140186

Receptura

 P1 Razvijač 

 

 

 

 

 

 

 

 P2 Blajfiks 

P2

 

 

 

 

 

 

 


 PDF datoteke 

Priprema radnog tanka FRC P1 razvijač 140186
Priprema radnog tanka FRC P2 Blajfiks 140186

Specifikacija procesa

** preporučena polazna tačka, *** zavisi od broja tankova za pranje

Procesor Faza procesa Vreme procesa
(sek.)
Preporučena
temperatura
Regenaracija Priprema 
radnog tanka
  Frontier 340
(CP 48) 
P1  25 45°C 45± ml/m²** 1) 50ml starter
2) 865ml vode
3) 85ml razvijač koncentrat
P2  25 40°C 35± ml/m²** 1) 654ml vode
2) 173ml komponenta A BFX 
3) 173mls komponenta B BFX 
P3 25  40°C 215***± ml/m²** jedna tableta u 5L vode 
   Frontier 350
(CP 48)
 P1  45 38.5°C  45± ml/m²**  1) 50ml starter
2) 865ml vode
3) 85ml razvijač koncentrat 
 P2  45  38°C 35± ml/m²**  1) 654ml vode
2) 173ml komponenta A BFX 
3) 173mls komponenta B BFX 
P3 90   38°C  175***± ml/m²** jedna tableta u 5L vode 
  Frontier 570
(CP 49)
  
 P1  19  43°C  45± ml/m²**   1) 50ml starter
2) 865ml vode
3) 85ml razvijač koncentrat 
 P2  19  43°C  35± ml/m²**   1) 654ml vode
2) 173ml komponenta A BFX
3) 173mls komponenta B BFX
 P3 19   45°C  175***± ml/m²**  jedna tableta u 5L vode 

Specifikacija hemije

P1 Mydoprint FRC Razvijač regenerator P2 Mydprint FRC Blajfiksir regenerator
Radni tank Regeneracija Radni tank Regeneracija
pH 10.30 +/- 0.10 12.30 +/- 0.10 7.40 +/- 0.25 5.80 +/- 0.10
SD (21.1°C) 1.057 +/- 0.010 1.035 +/- 0.010 1.115 +/- 0.010 1.126 +/- 0.010

Rukovanje

  • koncentrati – najpovoljnija temperatura za čuvanje hemikalija je od 13ºC-18ºC
  • rastvori u radnom tanku i regeneratori – hemikalije u radnom tanku ne bi trebalo da miruju duže 7 dana jer će aktivnost biti redukovana usled oksidacije. Regeneraciju treba pripremati u količinama potrebnim za 7 dana potrošnje.
    Regenaratore treba čuvati u poklopljenim kanticama kako bi se maksimalno umanjila oksidacija i isparenje.
  • bezbedno korišćenje hemikalija – sve hemikalije treba čuvati na mestima koja nisu dostupna deci. Više informacija o bezbednom korišćenju hemikalija možete naći u MSDS dokumentaciji kao i na oznakama na pakovanju. Zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za oči/lice treba nositi prilikom rada sa hemikalijama. 

     Pozovite nas da zajedno odaberemo hemikalije koje najbolje odgovaraju Vašem poslu. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×