Champion Mydoprint Profesional SP Blajfiks Regenerator 2x25L .

Mydoprint Profesional SP Blajfiks Regenerator 2 x 25L

Opis Proizvoda

Mydoprint Profesional SP Blajfiks Regenerator 2 x 25L

 • lak za upotrebu – jedna komponenta
 • namenjen radu u laboratorijama sa malim i izuzetno malim obimom posla
 • nekoliko puta stabilniji od klasičnog blajfiksa
 • varijabilan stepen regeneracije 205ml/m² – 410ml/m²
 • čist i stabilan proces 
 • obezbeđuje lako održavanje redovne higijene procesora
 • jednostavan prelazak samo preko regeneracije

šifra proizvoda: 140562

Recepture

 regeneracija i radni tank se pripremaju na isti način 

562 regeneracija

 

 

 

 


 PDF datoteke 

Priprema regeneracionog tanka RA4 Blajfiks 140562
Priprema radnog tanka iz regeneratora RA4 Blajfiks 140562
Priprema radnog tanka iz koncentrata RA4 Blajfiks 140562

Specifikacije

 specifikacija procesa 
*preporučena polazna tačka
   vreme (sek.)    temperatura  regeneracija
74 ± 30 36.5 ± 3.0 °C 215 ± ml/m²*

 

 specifikacija hemikalije 
       radni tank       tank za regeneraciju
pH                                       6.60 ± 0.10 5.97 ± 0.10
Sp Gr 1.076 ± 0.010 1.065 ± 0.010

Rukovanje

 • koncentrati – najpovoljnija temperatura za čuvanje hemikalija je od 13ºC-18ºC
 • rastvori u radnom tanku i regeneratori – hemikalije u radnom tanku ne bi trebalo da miruju duže 7 dana jer će aktivnost biti redukovana usled oksidacije. Regeneraciju treba pripremati u količinama potrebnim za 7 dana potrošnje.
  Regenaratore treba čuvati u poklopljenim kanticama kako bi se maksimalno umanjila oksidacija i isparenje.
 • bezbedno korišćenje hemikalija – sve hemikalije treba čuvati na mestima koja nisu dostupna deci. Više informacija o bezbednom korišćenju hemikalija možete naći u MSDS dokumentaciji kao i na oznakama na pakovanju. Zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za oči/lice treba nositi prilikom rada sa hemikalijama. 

     Pozovite nas da zajedno odaberemo hemikalije koje najbolje odgovaraju Vašem poslu. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×