Politika privatnosti

Uvod

Orita Color 24 je porodična kompanija koja tokom tri generacije posluje u oblasti fotografskih usluga i proizvoda. Sedište kompanije je u ulici Stevana Sremca 25, u Novom Sadu, u Srbiji.

Orita Color 24 je posvećena zaštiti privatnosti posetilaca svog sajta i korisnika usluga.
Ova Politika privatnosti reguliše kako Orita Color 24 kao rukovalac u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti.

Molimo pažljivo pročitajte Politiku privatnosti i kontaktirajte Oritu Color 24 putem emaila office@orcol24.com, ako Vam je potrebna bilo kakva dodatna informacija.

Koje informacije sakuplja Orita Color 24 i kako ih koristi?

Vrsta i količina podataka koje Orita Color 24 prikuplja i obrađuje zavisi od načina na koji koristite sajt www.orcol24.com.

Orita Color 24 ne prikuplja podatke o ličnosti, osim ako Vi ne odlučite da date svoj pristanak za njihovo korišćenje, na primer, kada želite kontaktirati Orita Color 24 putem formulara za kontakt. U takvom slučaju, dajete svoj pristanak na osnovu kojeg Orita Color 24 prikuplja Vaše podatke o ličnosti.

Korišćenje kolačića i drugih tehnologija

Orcol24.com koristi kolačiće.
Kolačići su delovi informacija preneti na hard disk Vašeg računara sa web sajta.
To su male datoteke sa informacijama koje omogućavaju web sajtu da pohranjuje informacije o obrascima ponašanja korisnika tokom pretraživanja.

Kolačići mogu biti «trajni» ili «privremeni»: trajni kolačić će biti sačuvan od strane web pregledača i ostaće važeći do datuma isteka njegovog roka trajanja, osim ako ga korisnik ne obriše pre isteka roka trajanja, dok će privremeni kolačić isteći na kraju korisničke sesije, kada se veb pregledač zatvori.

Većina pretraživača je automatski podešena da prihvata kolačiće. Možete da onemogućite kolačiće u vašem pregledaču, ali u ovom slučaju to može imati uticaja na gubitak mnogih funkcija koje su potrebne da bi web sajt funkcionisao ispravno.

Ako želite detaljnije da se informišete o kolačićima, da saznate kako da onemogućite kolačiće u podešavanjima pregledača ili kako da obrišete već postojeće kolačiće na računaru, posetite www.aboutcookies.org.

Prihvatanjem ovih uslova korišćenja, kao i pristupanjem sajtu, dajete svoj pristanak za korišćenje kolačića.

Po kojim osnovima obrađujemo Vaše podatke o ličnosti?

Obrada Vaših podataka o ličnosti je zakonita ukoliko je zasnovana na jednom od sledećih osnova:

• Data je saglasnost-pristanak za obradu podataka o ličnosti u jednu ili više konkretnih svrha, od strane lica čiji se podaci obrađuju,
• Obrada je potrebna radi izvršenja ugovora u kojem je lice na koje se podaci odnose ugovorna strana ili radi preduzimanja mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora,
• Obrada je potrebna za izvršavanje zakonske obaveze koja se primenjuje na rukovaoca,
• Obrada je potrebna radi zaštite životnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica
• Obrada je potrebna za izvršenje zadatka koji se obavlja u javnom interesu ili u okviru izvršavanja službenih ovlašćenja dodeljenih rukovaocu,
• Obrada je potrebna zbog legitimnih interesa čijem ostvarenju teži rukovalac ili treće lice, osim kada nad tim interesima preovlađuju interesi osnovnih prava i sloboda lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako je lice na koji se podaci odnose dete,
• Drugi važeći pravni osnovi za obradu podataka, posebno odredbe propisane zakonom neke od države članice EU.

Kada delimo Vaše podatke o ličnosti?

Orita Color 24 nikada ne deli Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima bez Vaše saglasnosti osim ako je na to obavezana važećim zakonom.

Orita Color 24 može da angažuje eksterne vršioce usluga, koji imaju ulogu obrađivača, da izvrše određene usluge za Orita color 24, kao što su na primer pružaoci usluga za web sajt, pružaoci marketing usluga ili usluga IT podrške. Prilikom pružanja takvih usluga, eksterni pružaoci usluga mogu imati pristup i/ili mogu obrađivati podatke o ličnosti.

Od takvih eksternih pružalaca usluga zahtevamo da implementiraju i primenjuju sigurnosne zaštitne mere kako bi osigurali privatnost i sigurnost Vaših podataka o ličnosti.

Kako obezbeđujemo sigurnost podataka o ličnosti?

Orita Color 24 koristi bezbednosne mere koristeći adekvatne tehnologije i procedure kako bi zaštitila Vaše podatke o ličnosti, uključujući zaštitu podataka od slučajnog gubitka, sprečavanje neovlašćenog pristupa, korištenja, uništavanja ili otkrivanja, ograničavanje pristupa podacima o ličnosti itd.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Podaci o ličnosti će biti čuvani koliko god je to potrebno da bi se pružile usluge, a za koju svrhu su podaci i dati. Kada se naš odnos završi, mi ćemo ili izbrisati Vaše podatke o ličnosti ili ih anonimizovati.

Vaša prava u vezi sa podacima o ličnosti

Ako ste dali svoj pristanak, u vezi sa određenim prikupljanjem, obradom i korišćenjem Vaših podataka o ličnosti, možete ga opozvati u bilo koje vreme, za ubuduće.

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) imate sledeća prava:

• da zahtevate pristup Vašim podacima o ličnosti,
• da zatražite ispravku Vaših podataka o ličnosti,
• da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
• da zatražite ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
• da zahtevate prenos podataka o ličnosti,
• da se protivite obradi Vaših podataka o ličnosti (uključujući profilisanje),
• da se protivite automatizovanom donošenju odluka (uključujući profilisanje).

Da biste ostvarili svoja prava molimo Vas da nas kontaktirate (kontakt detalji su ispod).

U slučaju pritužbi imate pravo da podnesete žalbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka.

Kako kontaktirati Orita kolor 24?

Ukoliko imate pitanja ili primedbe vezano za postupke zaštite privatnosti podataka ili u vezi sa Vašim podacima o ličnosti, možete nas kontaktirati putem pošte, emaila ili telefona:

ORITA-COLOR 24
Stevana Sremca 25
21000 Novi Sad
Srbija
+381 21 6614567
office@orcol24.com

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×